anemòmetre de roda de paletes

m
Física
Meteorologia

Anemòmetre compost d’una roda de paletes que gira impulsada pel corrent d’aire que la travessa.

La roda queda mecànicament acoblada a un comptador de voltes calibrat per a donar els metres equivalents a l’espai recorregut per l’aire que passa a través de les paletes en l’interval de temps que dura la mesura. La velocitat és obtinguda dividint els metres resultants pel nombre de segons d’aquest interval.