anestèsia analgèsica

f
Medicina

Utilització d’analgèsics potents (mòrfics) en elevades quantitats.

Els efectes depressors de la respiració dels mòrfics es reverteixen al terme de la intervenció amb antagonistes purs (nalaxona).