aneuploide

adj
Biologia

Dit de l’organisme la dotació cromosòmica anormal del qual no és múltiple d’un genoma determinat.