Àngel Duarte i Montserrat

(Barcelona, Barcelonès, 18 d’abril de 1957)

Àngel Duarte

Historiador.

Germà del poeta i polític Carles Duarte i Montserrat, es llicencià i doctorà en història a la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Girona. Ha centrat les seves recerques en la cultura política republicana, especialment de les últimes dècades del segle XIX i els inicis del segle XX. Entre altres obres, ha publicat: El republicanisme català a la fi del segle XX (1987), Pere Coromines, del republicanisme als cercles llibertaris (1988), Possibilistes i federals. Política i cultura republicana a Reus (1874-1899) (1992), La España de la Restauración (1997), La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría (1941-1991) (1997), La República del emigrante. La cultura política de los españoles en Argentina (1875-1910) (1998), El republicanismo español (2000, juntament amb Pere Gabriel), Francisco Pi y Margall y el federalismo (2002, amb Isidre Molas, Juan Trías Vejarano i Pere Gabriel), Història del republicanisme a Catalunya (2004), Republicans. Jugant amb foc (2006), El otoño de un ideal (2009) i El republicanismo. Una pasión política (2013), i ha editat en col·laboració Itinerarios reformistas, perspectivas revolucionarias (2016).