Ángel González Palencia

(Horcajo de Santiago, Castella la Nova, 1889 — Madrid, 1949)

Arabista castellà.

Deixeble d’Asín Palacios, fou catedràtic de la Universitat de Madrid. És autor d’una Historia de la España musulmana (1925), una Historia de la literatura hispanoarábiga (1928) i cinc volums d' Estudios histórico-literarios (1942-48). Col·laborà amb Juan Hurtado en una divulgada Historia de la literatura española (1922).