angioedema

m
Patologia humana

Trastorn caracteritzat per la formació de zones edematoses a la pell, les mucoses o les vísceres.

Hom creu que és degut a una al·lèrgia, especialment del tipus alimentari. Pot ésser greu, pel perill d’asfíxia, quan afecta les vies respiratòries altes.