angle de calatge

m
Electrònica i informàtica

En una màquina de col·lector, angle elèctric entre la línia de les escombretes i la línia neutra.