angle dièdric

m
Matemàtiques

Anglè dièdric i el seu angle rectilini

© Fototeca.cat

Regió de l’espai compresa entre dos semiplans que tenen la mateixa recta (anomenada aresta de l’angle dièdric) com a vora.

Es mesura per l’angle rectilini corresponent al diedre associat.