angledozer
*

m
Construcció i obres públiques

Aparell emprat per a arrencar, remoure i empènyer la terra, grava o materials similars.

És format per un tractor, proveït, a la part del davant, d’una pala amb moviment vertical produït per una força hidràulica. La superfície de la pala és obliqua en relació amb l’eix del tractor. Els angledozers solen ésser muntats sobre erugues amb motor dièsel de potències de l’ordre de 100 CV. Tenen una gran aplicació per a obrir carreteres.