anglicisme

m
Lingüística i sociolingüística

Idiotisme peculiar a la llengua anglesa.