Anglo-Iranian Oil Co

Companyia britànica fundada el 1909 per a l’explotació dels jaciments petrolífers a l’Iran.

El 1914, el 56% de les accions passaren a mans del govern britànic; el 44% restant fou controlat per la Royal Dutch Shell. El 1935 canvià el nom originari d’Anglo-Persian pel d’Anglo-Iranian. A partir d’aleshores cresqué extraordinàriament fins l’any 1951, que fou estatitzada pel govern iranià; desaparegué definitivament el 1954 i donà pas a la British Petroleum Company Limited .