anguíl·lid

m
sing
Ictiologia

Peix de la família dels anguíl·lids .