anguíl·lids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos de l’ordre dels anguil·liformes, que inclou l’anguila.