anguíl·lula

f
Helmintologia

Nom de diversos cucs de la classe dels nematodes, de petites dimensions, de color blanquinós i semitransparents, de moviments ràpids.

Algunes anguíl·lules viuen lliures a les aigües dolces de bassals o llacunes on abunden matèries en descomposició; d’altres són fitoparàsites; n’hi ha que són paràsites d’artròpodes i algunes poden parasitar l’home o d’altres mamífers. Són cosmopolites i viuen tant en climes càlids com a molt baixes temperatures.

L’anguíl·lula del vinagre [Anguillula aceti] viu en grans quantitats a les mares del vinagre.

L’anguíl·lula de la tija [Ditylenchus dipsaci] és la més corrent i ataca diferents plantes espontànies i conreades (sègol, ceba, faveres, patateres, etc.), i produeix deformacions.

L’espècie Tylenchus tritici envaeix els grans de blat. L’Heterodera schachtii ataca les arrels de la bleda-rave, de la carbassera, etc. L’Heterodera marioni és un dels paràsits més nocius dels clavells.