ànima

f
Militar

Buit o interior del canó d’una arma de foc per on passa el projectil en disparar-la.

Pot ésser llisa o bé estirada si hom vol donar al projectil un moviment rotatiu que faciliti la perforació de l’aire augmentant l’estabilitat de la trajectòria i l’abast. L’ànima pot ésser també seguida quan, des de la boca a la recambra, té el mateix diàmetre, o bé recambrada quan la recambra té un diàmetre més gran. La longitud de l’ànima se sol expressar en calibres. Així, un obús de 105/26 té un ànima de 26x105 mm de longitud.