animació digital

animació assistida per ordinador
f
Electrònica i informàtica

Conjunt de tècniques informàtiques que permeten simular un efecte de moviment en dibuixos, objectes inanimats i imatges virtuals, per mitjà de la presentació d’una seqüència ràpida d’imatges amb petites variacions.

Segons la tècnica emprada, es pot parlar d' animació imatge per imatge , d' animació per interpolació de moviment , d' animació per interpolació amb trajectòria i també d' animació per transformació de forma .