animal de ploma

m

Animal de ploma Gallines

Ocell, especialment l’ocell gros i comestible (gallina, ànec, indiot, etc) en contraposició a animal de pèl.