animaler
| animalera

f
m

Persona que té cura dels animals d’una masia, etc.