anisidina

metoxianilina, CH3OC6H4NH2
f
Química

Nom genèric de les tres metoxianilines isòmeres orto, meta i para .

L' o - anisidina és un líquid groguenc que embruneix a l’aire i bull a 225°C, la m - anisidina , un líquid groguenc que bull a 251°C i la p - anisidina , un sòlid que es fon a 57°C. Totes tres metoxianilines isòmeres són molt poc solubles en els àcids i en els solvents orgànics. Són obtingudes per metilació dels aminofenols corresponents i també —els isòmers o i p — per reducció dels nitroanisols. Són absorbibles per l’epidermis i donen lloc a irritacions i sensibilitzacions. Tots tres són emprats en la fabricació de colorants azoics; l’isòmer o és també emprat en la síntesi del guaiacol.