anisòtrop
| anisòtropa

adj
Mineralogia i petrografia

Dit d’una substància que presenta anisotropia.