Anna d’Àustria

(Viena?, 1549 — Badajoz, 1580)

Reina de Castella.

Quarta muller de Felip II de Castella i mare de Felip III. Era filla de l’emperador Maximilià II i de Maria, germana de Felip II.