Anna Maria del Santíssim Sagrament

(Valldemossa, Mallorca, 1649 — Palma, 1700)

Escriptora mística.

De nom Margarida Mas i Pujol, ingressà, el 1677, al convent dominicà de Santa Caterina de Palma. És autora d’un Llibre de càntics expositats del Beato Ramon Llull , publicat el 1760 en versió castellana anònima. Aquesta edició, que incloïa i comentava fragments del Llibre d’amic i amat , clogué, de fet, la revifalla d’impressions setcentistes d’obres lul·lianes, desvetllada a Mallorca per les edicions maguntines (1721-42).