Annales

Revista francesa d’història fundada el 1929 per Lucien Febvre i Marc Bloch, amb el títol d’«Annales d’histoire économique et sociale», que fou modificat diverses vegades fins a adoptar l’actual, des del 1946.

Fou un dels portaveus dels nous corrents de la ciència històrica i tingué una considerable influència internacional; a Catalunya influí, cap al 1950, sobre el grup format entorn de Jaume Vicens i Vives.