annona

f
Dret romà

A l’època romana, i després d’haver tingut originàriament altres significats, impost en espècie que era aplicat al proveïment de Roma (i més tard de Constantinoble), annona civica ; i de l’exèrcit, annona militaris , que era estès també al manteniment dels funcionaris.

L’annona permeté els repartiments gratuïts de blat i altres aliments al poble de Roma, i obligà a l’organització d’un sistema de transports, sobretot naval, el centre dels quals era el port d’Òstia.