anòmia

f
Patologia humana

Pèrdua de la capacitat d’anomenar objectes o de no reconèixer-los per llurs noms.