anoplurs

m
pl
Entomologia

Ordre d’insectes pterigots, que comprèn individus hemimetàbols, de pocs mil·límetres de llargada, de cos comprimit lateralment.

Són secundàriament àpters i tenen els ulls atrofiats per raó de llur gènere de vida. Són hematòfags en tots els estadis de llur cicle biològic, i ectoparàsits permanents de mamífers. L’ordre comprèn unes 200 espècies, totes elles conegudes pel nom de poll.