ansietat

f
Psicologia

Sentiment de neguit, de tensió nerviosa, causat principalment per l’espera d’un esdeveniment futur o incert.

Pot arribar a desencadenar estats neuròtics. En el món anglosaxó i germànic, principalment, es considera l’ansietat com a sinònim d’angoixa. L’ansietat té un clar component familiar i això indica que fins a un cert punt té un origen genètic. Estudis de bessons i anàlisis moleculars realitzades en animals han demostrat que una part important de la probabilitat de patir qualsevol desordre relacionat amb l’ansietat es deu a factors genètics que influeixen sobre la neurobiologia del cervell. Per aquest motiu, la predisposició a patir aquest estat de tensió nerviosa és hereditària, tot i que el seu patró d’herència sigui molt complex.