Ansovell

Poble i cap municipal de Cava (Alt Urgell), situat a 1 338 m alt., al vessant septentrional de la serra de Cadí, sota el coll del Boscal, a l’esquerra del riu de Cava.

Situades al pendent del roc del Moixol, les cases són apinyades, algunes amb balconades de fusta sota el ràfec i cobertes de teules en pendent. L’església parroquial de Sant Martí és un edifici rectangular, cobert amb volta de llunetes. El portal, adovellat, és al NE. A l’extrem oposat, darrere l’altar, es dreça la torre del campanar. Al fossar, abans d’arribar al poble, hi ha l’antiga església parroquial de Sant Martí . Hom fa festa major el segon diumenge de novembre.

Dins el comtat de Cerdanya, el castell d’Ansovell pertangué als Pinós i pervingué a la seva línia dels Castre-Pinós, que foren comtes de Guimerà i vescomtes d’Évol, i posteriorment els Híxar.