anta

f

Pilar sortint en la superfície d’un mur, que el decora i el reforça alhora.