Antemi de Tral·les

(Tral·les, Lídia, 534 — Tral·les, Lídia, 534)

Arquitecte i físic bizantí.

Justinià li encomanà la direcció de les obres de la basílica de Santa Sofia de Constantinoble (532-537), de la qual només traçà els plans: morí poc temps després d’ésser començada l’obra, la qual fou continuada per Isidor de Milet. Coneixia la pólvora i construí una màquina de vapor. Són conservats fragments d’una obra seva sobre els miralls parabòlics i ustoris.