Antènor

(?, segle VI aC — ?, segle VI aC)

Escultor grec, autor d’un grup dels tiranicides Harmodi i Aristogíton, que fou robat d’Atenes per Xerxes durant les guerres mèdiques, i d’una estàtua de kórē (530-520).