anteridi

m
Anatomia vegetal

Gametangi masculí, productor dels espermatozoides o anterozoides.

En els tal·lòfits és unicel·lular, i a les arquegoniades (briòfits i pteridòfits) consta d’una coberta pluricel·lular estèril que protegeix el teixit interior formador dels gàmetes.