anterior

adj
Gramàtica

Dit dels temps verbals relatius del mode indicatiu que expressen l’ anterioritat .

Aquests temps són el futur anterior respecte al futur simple (ex: quan hauran begut pagaran) i el pretèrit anterior , respecte al pretèrit perfet (p ex: quan van haver (o hagueren ) begut van pagar), de la mateixa manera que pot expressar-la el pretèrit indefinit respecte al present (ex: ara que han begut paguen)