Anthelme Brillat-Savarin

(Belley, Savoia, 1 d’abril de 1755 — París, 2 de febrer de 1826)

Anthelme Brillat-Savarin

Escriptor i polític francès.

És conegut perquè fou un dels primers sistematitzadors de la gastronomia, particularment de la francesa. La seva obra fonamental és Physiologie du goût (1826).