Anthonis Mor

Anthonis van Darhost, Anthoni van Dashorts Mor

(Utrecht, 1519 — Anvers, 1576)

Nom amb el qual és conegut el pintor retratista holandès Anthoni Mor van Dashorts.

Format a la seva ciutat natal, treballà per a la corona de Castella. Viatjà per Itàlia, Portugal i Anglaterra i tornà a Utrecht l’any 1558. El seu estil sintetitza la tradició flamenca i la nova manera italiana, especialment la veneciana, quant a composició i color. Els seus retrats, d’una qualitat formal, reflecteixen d’una manera objectiva els trets personals del model i esdevenen capdavanters del retorn de cort de l’època. Influí en els pintors del cercle reial de Felip II, especialment J.Sánchez Coello i Pantoja de la Cruz. Hom el coneix també pel nom castellanitzat Antonio Moro.