Antic Testament

Vell Testament
m
Bíblia

Nom donat pels cristians a la primera part de la Bíblia , que conté els escrits composts abans de Crist, els quals testifiquen aquesta aliança.