Antifont

(?, segle V aC — ?, segle V aC)

Sofista grec.

Hom no coneix gairebé res de la seva vida i sovint ha estat confós amb l’orador, però a diferència d’aquest era de conviccions democràtiques i hostil a la idea de la Providència. Atacà les concepcions idealistes de Gòrgies tot defensant l’abast ontològic de la percepció i el pensament.