Antímac

(Colofó?, Lídia, segle V aC — Colofó?, Lídia, segle V aC)

Poeta grec.

Autor d’elegies i d’un llarg poema èpic, Tebaida . La seva erudició el féu molt estimat per l’escola alexandrina, de la qual és considerat antecedent.