antiprotó

p̄ (simb.)

m
Física

Antipartícula del protó.