antisionisme

m
Política

Actitud d’oposició a l’existència o a l’extensió de l’estat d’Israel.