Antoni Cardoner i Planes

(Barcelona, 1902 — Barcelona, 1984)

Metge i historiador de la medicina a Catalunya, continuador de l’obra iniciada per Lluís Comenge.

És autor, entre altres treballs, de Creació i història del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1936), Estudi crític de l’obra científica de Ramon Turró (1950), La medicina astrológica durante el siglo XIV en la Corona de Aragón (1959), L’ensenyament de la medicina a Barcelona del segle XII al segle XX (1971) i Història de la Medicina Catalana a la Corona d’Aragó (1973).