Antoni de Cardona i de Luna

(?, aprox. 1380 — Sicília, 1439)

Senyor de Maldà, Maldanell i Oliana, tronc d’una línia dels Cardona a Sicília.

Tercer fill del comte Hug (II) i de Beatriu de Luna, germana del cèlebre Antoni de Luna, que fou probablement el seu padrí. El seu primer casament amb Elionor de Villena li permeté d’ampliar els dominis amb la vall d’Aiora, a València. Combaté a Sanluri (1409), manà un estol el 1410 i, durant l’interregne, fou partidari decidit i conseller de Jaume d’Urgell. Sembla que no se sotmeté als Trastàmara fins després de la mort del rei Ferran I. El 1416 Alfons IV l’envià a Sicília en qualitat de covirrei. S'hi establí i s’hi casà (1421), en segones núpcies, amb Margarida de Peralta, comtessa de Caltabellotta i vídua d’Artal de Luna. Fou també virrei de Sicília el 1436.