Antoni Fisas i Planas

(Sarrià, Barcelona, 1896 — Barcelona, 1953)

Arquitecte, titulat el 1923.

Seguí, en nombroses cases de pisos, el classicisme italianitzant imposat pel Noucentisme. La seva clínica de Sant Josep de la Muntanya (1936), a Barcelona, és un bon exponent de l’estil preracionalista. Projectà la parròquia del Pilar de Barcelona i el sanatori de Puigdolena (Vallès Oriental).