Antoni Fiter i Rossell

(Ordino, Andorra, 6 de maig de 1706 — Barcelona, 28 d’octubre de 1748)

Doctor en dret.

Exercí el càrrec de veguer episcopal d’Andorra. És autor d’una recopilació historicojurídica, el Manual Digest (1748), que tracta de la història, de la forma de govern i dels usos i els costums de les valls d’Andorra, escrita a requeriment i per a l’ús del Consell General. Malgrat el seu interès com a testimoni de la tradició i malgrat l’autoritat que li és atribuïda encara avui dia en el camp legislatiu i judicial, no ha estat mai publicada íntegrament.