Antoni Martorell i Miralles

(Montuïri, Mallorca, 9 de març de 1913 — Palma, 18 de febrer de 2009)

Organista, compositor i eclesiàstic.

Inicià els primers estudis musicals a Montuïri i després continuà al Seminari de la Porciúncula de Palma. L’any 1928 ingressà al Tercer Orde Regular de Sant Francesc. Acabats els estudis filosòfics fou enviat a Roma, on es llicencià en teologia. El 1937 s’ordenà sacerdot. De nou a Palma, estudià al conservatori amb J.M. Thomàs, J. Roig, R. Vich i P. Segura. Traslladat a Roma, perfeccionà els seus coneixements a l’Institut Pontifici de Música Sacra amb els mestres L. Refice, D. Suñol, D. Gajard, H. Anglès, E. Morricone i C. Dobici, i es diplomà en composició, cant gregorià i musicologia. Es doctorà amb la tesi Les formes gregorianes a la Himnòdia de T.L. de Victòria.

Des del 1950 exercí nombrosos càrrecs a Roma i responsabilitats en l’orde franciscà. Del 1954 al 1970 fou director de música i professor de polifonia del Pontifici Col·legi Nord-americà de Roma. El 1965 fou cridat per Pau VI per a formar part de la Comissió Diocesana de Música Sacra, que dirigí del 1971 al 1982. L’any 1969 fundà a Roma els Corsi d’Aggiornamento liturgico-musicali a la Universitat del Laterà. Entre el 1969 i el 1982 organitzà a Palma les Setmanes Pastorals de Música, destinades a crear un repertori vernacle a l’Església de Mallorca.

Retornà definitivament a Mallorca el 1982. La seva producció, inspirada en el folklore de l’illa, se centra majoritàriament en la temàtica religiosa i organística.

És autor de nombroses composicions per a piano, orgue, cor amb acompanyament instrumental, conjunts de corda diversos, orquestra de cordes i també de lieder i de dos concerts per a fagot, piano, trompeta i orgue.

El 1985 fou nomenat acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma i fill il·lustre de Montuïri. El 1998 rebé el premi Josep Maria Llompart de l’OC, i l’any següent la Medalla d’Or de les Illes del Govern Balear. El 2002 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.

Bibliografia

  • Gayà, Miquel; Martorell i Miralles, Antoni: L’Il·lm. Dr. P. Antoni Martorell Miralles, T.O.R. Acadèmic de Belles Arts, fill il·lustre de Montuïri. [inclou] Cant popular i música litúrgica. Discurs llegit per l’Il·lm Dr. P. Antoni Martorell i Miralles amb motiu de la seva recepció... el dia 12 de juny de 1985, Ajuntament, Montuïri 1985
  • Martorell i Miralles, Antoni: Breu introducció a l’estudi i coneixença de la teoria modal grega de l’època clàssica, Direcció General d’Educació, Conselleria de Cultura Educació i Esports, Govern Balear, Palma de Mallorca 1992
  • Martorell i Miralles, Antoni: Wolfgang Amadeus Mozart i la seva expressió religiosa, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, Palma de Mallorca 1992