Antoni Noguera i Balaguer

(Palma, 1860 — Palma, 1904)

Compositor.

Fill d’Honorat Noguera, professor i compositor de música, mort el 1890. Estudià enginyeria de camins, però no exercí, i es dedicà a la música. Amic de Felip Pedrell, escriví un notable treball titulat Memoria sobre los cantos, danzas y tocatas de la isla de Mallorca (1893). Fou un dels fundadors (1890) de la Capella de Manacor, a la qual dedicà la seva obra coral Himne a la capella. És autor de Trois danses sur des airs populaires de l’île de Majorque, per a piano (1901), que inclou Festa, Dansa trista i Dansa de Sant Joan. En les harmonitzacions per a cor i en les seves obres hom troba molts elements folklòrics. Les més notables són La Balenguera, Hivernenca, Fill d’ànima i La sesta. En la suite Melodies populars mallorquines figura una estilització de la dansa dels cossiers. Conferenciant i publicista molt conegut a les Illes, publicà algunes obres de Joan Aulí i Caldentey.