Antoni Roca i Maristany

(Barcelona, 1895 — Barcelona, 1977)

Dibuixant humorístic.

Format a Llotja. El 1919 exposà a Sabadell. S'integrà al grup Nou Ambient, on, amb Camps Ribera, fou el principal promotor de l’exposició Nonell (1922) que significà la decisiva revaloració del pintor. S'orientà aviat cap a la caricatura, d’una expressivitat simple i directa i molt personal, especialment la centrada en tema futbolístic: col·laborà a L’Esport Català , El Mundo Deportivo , Xut! , El Once , Dicen. . . , etc. Exposà a Barcelona, Reus, Tarragona, Lió, Saragossa, Lleida, etc. Publicà els records Tot fent memòria (1973).