Antoni Vicentelo de Lecca i d’Erill

Antoni Roger d’Erill

(?, ? — Viena?, 1715)

Noble i militar.

Quart comte d’Erill (1676), per cessió materna. L’any 1706, durant l’expedició del rei arxiduc Carles III contra Madrid, s’adherí a la causa austriacista, a Guadalajara, i fou membre de la junta de guerra del monarca. L’any 1708 li fou atorgada la grandesa d’Espanya, i en 1711-13 fou virrei de Sardenya, on tingué greus dificultats en matèria de proveïments i moneda. L’any 1713 emmalaltí i fou substituït; poc després passà a la cort de Viena. Les autoritats filipistes li confiscaren els béns.