Antonio Blanco Freijeiro

(Marín, Pontevedra, 1923 — ?, 6 de gener de 1991)

Arqueòleg gallec.

Fou catedràtic d’arqueologia de la Universitat de Sevilla i des del 1973 a la Complutense de Madrid. Membre de la Real Academia de la Historia, publicà treballs d’art clàssic, d’escultura i mosaics romans de la península Ibèrica i destacà en l’estudi de l’orfebreria tartèssia. Entre d’altres obres, cal esmentar: Arte griego (1956), Mosaicos romanos de Mérida (1978) i Exploración arqueometalúrgica de Huelva (1981), en col·laboració amb D.Rothenberg.