Antonio de Cabezón

(Castrillo de Matajudíos, Burgos, 1510 — Madrid, 26 de març de 1566)

Organista i compositor renaixentista.

Cec des de molt petit, ben aviat fou conegut pel seu domini dels instruments de tecla. Fou músic de cambra de Carles V i organista de la capella d’Isabel de Portugal, i a partir del 1543 estigué al servei de Felip II. Tientos, diferencias, glosas, himnes i altres composicions basades en melodies litúrgiques constitueixen la seva obra, important per la seva originalitat i per la profunditat de llenguatge, d’estil contrapuntístic molt ric i amb melodies sotmeses a nombroses variacions.